ติดต่อ ELS

เรียนภาษาอังกฤษที่ศูนย์ภาษาอังกฤษแห่งใดแห่งหนึ่งจากกว่า 60 แห่งของเราทั่วสหรัฐอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย ศูนย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเอง ในฐานะผู้นำในวงการด้านการสอนภาษาอังกฤษ ELS เสนอหลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (English as a Second Language หรือ ESL) จำนวนมากมายหลายหลักสูตร ซึ่งออกแบบขึ้นเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายส่วนตัว เป้าหมายด้านการศึกษาและด้านอาชีพของคุณ

มหาวิทยาลัยกว่า 650 แห่งยอมรับการจบหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อของเราว่าเป็นหลักฐานแสดงความเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษ คุณจะได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา แคนาดา หรือออสเตรเลียก่อนเดินทางออกจากประเทศของคุณ เมื่อคุณใช้บริการสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยของ ELS แบบครบวงจร เพื่อเตรียมตัวและสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย

ไม่ว่าคุณกำลังวางแผนที่จะเข้าเรียนต่อในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา แคนาดา หรือออสเตรเลีย ต้องการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของคุณ หรือเพียงต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณให้ดีขึ้นก็ตาม ELS ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ได้ ติดต่อตัวแทนที่ปรึกษาในประเทศของคุณ เพื่อคำแนะนำต่างๆตลอดทุกขั้นตอน

คำบอกเล่าจากนักเรียนของเรา! >>

เรียน ภาษาอังกฤษ | เปิดโลกทัศน์ | ประสบความสำเร็จ